Metallinetsintää ulkomailla – harrastukseen liittyvät lait ja tavat

Kirjoittaja on pyrkinyt selvittämään faktat perusteellisesti, mutta Suomen Metallinetsijät ry suosittelee että jokainen metallinetsintää ulkomailla aikova harrastaja varmistaa vielä erikseen esimerkiksi paikallisten metallinetsinfoorumien tai Suomen suurlähetystön kautta harrastusta rajoittavat tekijät. Tämä tiivistetty opas ei siis ole kaiken kattava ja lait sekä rajoitukset on voitu muuttaa maakohtaisesti kirjoitushetken jälkeen. Tätä opasta päivitetään kerran vuodessa tai kun yhdistykselle toimitetaan uutta tietoa.
Yleisesti voidaan todeta että metallinetsintä ulkomailla on vahvasti rajoitettu ja suurimmassa osassa maita arkeologisten esineiden etsiminen on kiellettyä ja löytöjen vienti kotimaahansa matkan päätyttyä verrattavissa salakuljetukseen.

Jos kaipaatte tietoa tietystä maasta joka ei löydy listalta, tai teillä on täydentävää tietoa jakaa muille reissaajille, jättäkää kommenttinne alle!

Artikkelin pohjana käytetty NCMD:n kokooma lista http://www.ncmd.co.uk/law.html

AHVENANMAA
"Suomen muinaismuistoviranomaisen tehtäviin ja toimivaltaan ei kuulu Ahvenanmaa, missä maakuntahallitus on päättänyt huutokaupata laivahylystä nostettuja, 170 vuotta vanhoja samppanjapulloja. Velvoite ilmoittaa irtaimista maalöydöistä ja vedenalaisista löydöistä viranomaisille on Ahvenanmaan lain mukaan täsmälleen sama kuin muualla Suomessa (lakitekstin sivu 833)."

BELGIA
Belgiassa voi luvattomasta metallinetsinnästä joutua vankilaan. Vuonna 2010 tuomittiin kolme alankomaista harrastajaa kolmeksi kuukaudeksi vankilaan shrapnellin ja yhden luodin vuoksi. Harrastajien metallinetsimet takavarikoitiin myös.

ENGLANTI
Metallinetsintä on Englannissa suosittu harrastus ja turisteja varten on jopa tapahtumanjärjestäjiä ketkä järjestävät metallinetsinretkiä. Lain mukaan kruunulle kuuluvat esineet (Aarteet) ovat mm.
- Yli 300 vuotta vanhat esineet joista vähintään 10 % on jalometallia. Jos kyseessä on esihistoriallinen esine se lasketaan Aarteeksi riippumatta jalometallin määrästä.
- Alle 300 vuotta vanhat esineet jotka pääosin kultaa tai hopeaa, ja on tarkoituksella piilotettu ja omistajaa tai niiden jälkeläisiä ei tunneta.
- Saman löydön yhteydessä kaksi tai sitä enemmän kolikkoa jotka ovat yli 300 vuotta vanhat ja sisältävät vähintään 10 % jalometallia.
- Kätköt
- Hukatut rahapussit
- Uhrilahjat

ESPANJA
Metallinetsimen maahantuonti on kiellettyä ilman asianmukaista lupaa. Espanjassa on rannikkolla metallinetsintäkerhoja, jotka ovat saaneet lupaa harrastaa metallinetsintää uimarannoilla paikallisviranomaisilta. Ilman lupaa voi joutua maksamaan sakkoja ja on tilanteita joissa viranomaiset ovat harkinneet myös etsimen takavarikointia.

IRLANTI
The National Monuments (Amendment) Act 1987

Metallinetsimen käyttö tai pelkästään sen hallussapito muinaismuistoalueella on lain loukkaus ja johtaa sakkoihin. Irlannin tasavallan lain mukaan vain ammattiarkeologeille myönnetään metallinetsintään oikeuttava lisenssi. Periaatteessa henkilö jolla ei ole ammatti-lisenssi ja jota löydetään harrastamasta metallinetsintää muilla kuin arkeologisilla kaivaus-alueilla voi joutua luovuttamaan etsimensä viranomaisille.
Irlannin laki määrää että ”henkilö jonka hallusta löytyy metallinetsin, pidetään syyllisenä arkeologisten esineiden etsinnästä ellei todeta syyttömäksi”.

ISRAELI
The Antiquities Act 1978
Arkeologisten esineiden etsintä on kiellettyä niin julkisilla alueilla kuin yksityismailla ilman maan museoviraston siihen myöntämää lisenssiä. Etsintä ilman ks. lisenssiä saattaa johtaa kolmen vuoden vakeustuomioon tai 3 150 000 suuruiseen sakko (Israelin sekeli).
Metallinetsimen tai kaivuvälineiden hallussapito muinaismuistoalueilla kiellettyä. On syytetyn vastuulla todistaa syyttömyytensä.

ITALIA
Italiassa on paljon muinaismuistoalueita sekä muulla tavoin suojeltuja aluieta joilla metallinetsintä on kiellettyä. Muilla alueilla tarvitaan etsimiseen maanomistajan lupa. Löydettyään esineen jolla on mahdollisesti historiallista arvoa tulee esine ilmoittaa viranomaisille 24 tunnin sisällä. Kaikki ns. arkeologiset esineet kuuluvat automaattisesti Italian valtiolle mutta löytäjä voi saada 10 % palkkion esineen arvosta. Esineiden myyminen on kiellettyä ja kaikki yli 50 vuotta vanhat kolikot kuuluvat lain tarkoittaman historiallisten esineiden joukkoon.

ITÄVALTA
Itävallassa laki on jyrkempi kuin Suomessa. Metallinetsimen käyttö vaatii luvan paikalliselta museovirastolta (Bundesdenkmalamt) koska harrastuksen on katsottu edesauttavan muinaismuistoon kajoamista. On epätodennäköistä että yksityishenkilö saisi luvan harrastukseen kyseiseltä virastolta. Itävallassa tulee ilmoittaa löytönsä museovirastolle kahdessa päivässä, ja kaivaa ei saa ilman arkeologista tutkintoa.

KREIKKA
Brittiläinen metallinetsinharrastaja pidätettiin yleisellä uimarannalla Kreetalla v. 2010. Koko Kreikan alueella on metallinetsintä kiellettyä ilman asianmukaista lupaa. Kyseisen harrastajan metallinetsin takavaikoitiin ja hän sai lisäksi 200 £ sakot.

KYPRUS
Maan laissa ei ole mainintaa metallinetsinnästä, mutta historiallisten esineiden esille kaivamisesta ilman lupaa on laitonta. Metallinetsintää rannoilla valvotaan ja virkavalta saattaa jopa takavarikoida metallinetsimet jos etsintää on tapahtunut alle 500 m päässä tunnistetusta muinaismuistosta tai muusta suojellusta alueesta. Yksityishenkilön on vaikea saada tietoa mitkä alueet ovat suojellut tai onko lähettyvillä muinaismuisto.

LUXEMBURG
Metallinetsimen käyttö löytääkseen historiallisesti kiinnostavia esineitä on kiellettyä ilman maan viranomaisten myöntäämä lupaa.

MALTA
The 1925 - 1974 Antiquities Protection Act
Metallinetsinharrastajien käyttämiä metallinetsinten maahantuonti on ollut kiellettyä vuodesta 1979. Laki koskee myös turisteja.

NORJA
Cultural Heritage Act 1978
Metallinetsintä ei ole Norjassa kiellettyä, mutta maan historiallisen taustan vuoksi löytyy paljon suojeltuja alueita. Suojelualueilla on myös suojavyöhyke joka on 5 metriä munaismuiston tai alueen rajasta. Kaikki löydetyt esineet enne vuotta 1537 kuuluvat automaattisesti valtiolle, kuten myös ennen 1650 lyödyt kolikot. Kaikki löydöt tulee ilmoittaa maan viranomaisille.
Metallinetsintään tarvitaan maanomistaja lupa.

POHJOIS IRLANTI
http://www.nidirect.gov.uk/metal-detecting.pdf
http://www.doeni.gov.uk/niea/detecting_leaflet.pdf
http://www.ncmd.co.uk/docs/guide%20to%20metal%20detecting%20in%20N%20Irt...

Historic Monuments and Archaeological Objects (Northern Ireland) Order 1995 No. 1625 (N.I. 9)
Metallinetsimen käyttö ja hallusapito tunnetulla muinaismuistoalueella on Pohjois-Irlannin lain mukaan rikos josta seuraa sakot. Henkilö joka kaivaa maata suojelualueiden ulkopuolella löytääkseen ”arkeologisia esineitä” ilman asinamoista lisenssiä saatetaan sakottaa. Pohjois-Irlannissa löytyy kuitenkin etsijöille oma yhdistys. Voi siis sanoa, että metallinetsintä näyttää myös Pohjois-Irlannissa olevan hyvin harmaata aluetta. Pohjois-Irlannissa ei ole ”joka miehen oikeuksia” joten metallinetsintäfoorumeilla kehotetaan harrastajia pyytämään maanomistajalta lupa etsintään ja jakavan löytöpalkkiot 50/50. Pohjois-Irlantia koskee Iso-Britannian ”Treasure Act” ja historiallisesti arvokkaat esineet ja/tai löytöpaikat tulee ilmoittaa viranomaisille neljän päivän kuluessa löytymisestä.

PORTUGALI
Portugalissa on etsintään tarvittavaa lupaa mahdollista hakea maan viranomaisilta. Metallinetsintää ei saa pitää hallussaan suojelluilla alueilla luvatta. Lupa on voimassa vuoden ja sen myönnetään etsinnän tarkoituksesta ja hakijan pätevyydestä riippuen. Myös rannoille on hyvä hakea lupa paikallisviranomaisilta, tai voit jopa menettää etsimesi.

RANSKA
Metallinetsimen käyttö löytääkseen historiallisesti kiinnostavia esineitä on kiellettyä ilman asianmukaistaa lupaa. Luvan saantiin vaikuttaa hakijan pätevyys, syy etsintään ja etsintätapa. Lupaa voi hakea vain tarkasti valittuun kohteeseen. Lupaan tarvitaan viranomaisten hyväksynnän lisäksi maanomistajan lupa.
Kaikki Ranskan taistelukentät kuuluvat suojeltuihin alueisiin ja kaikki niihin liittyvät esineet tai niiden osat kuuluvat automaattisesti Ranskan valtiolle. Tällaisen esineen esiin kaivaminen ja pitäminen luokitellaan varkaudeksi.
Etsintä ilman lupaa johtaa sakkoihin ja metallinetsinnässä käytetyt työkalut (ajoneuvo, metallinetsin, lapiot jne.) takavarikoidaan. Ajoneuvo on mahdollista saada takaisin kun sakko on maksettu (~ 3100 €). Syytettyä saatetaan myös vangita.
Metallinetsintä rannoilla on yleensä hyväksytty.

”Appendix (L542)
Art L542: No one can use equipment allowing metal target detection, to search monuments for objects of interest to pre-history, history, art or archaeology, without having first obtained an administrative authorisation, which may be given depending on the qualification of the applicant, as well as the nature of and reason for the research. Those who contravine are liable to fines within the band class 5. The purpose of this regulation is the protection of archaeological sites. The authorisation of archaeological research using metal detectors requires the permission of the prefect of the area concerned.”

RUOTSI
Metallinetsintä on kiellettyä ilman lääninhallituksen myöntämää lupaa. Hakemukseen tulee lisätä laitteen nimi ja malli, mitä ja mistä etsii sekä haluttu etsintäaika (kalenterivuosi). Lisäksi tulee hankkia maanomistajalta lupa sekä toimittaa maanomistaja yhteystiedot hakemuksen yhteydessä lääninhallitukselle.
Lupaa tulee pitää aina mukanaan ja se on henkilökohtainen.

SAKSA
Vuoden 1992 muinaismuistolaki suojelee maan muinaismuistot.
Kaivutyöt muinaismuistoalueella tai sen lähettyvillä vaativat lisenssin ja kaikki löydöt tulee ilmoittaa Saksan museovirastolle. Etsintä yksityismaalla vaatii maanomistajan lupaa, ja joissain osavaltioissa on erillisiä lakeja liittyen löydön omistussuhteeseen. Bavariassa, Hessenissä ja Northrine-Westfaliassa löytäjä ja maanomistaja jakavat omistuksen 50/50 ellei heillä ole muuta keskinäistä sopimusta asiaan liittyen. Kaikissa muissa osavaltioissa esineen omistaja on Saksan valtio, riippumatta onko esine löytynyt yksityisen tai valtion omistamalla alueella.
Valtion mailla löydetyistä esineistä on mahdollista saada palkkion joka on 50 % esineen arvosta. Yksityisen maalla löydetystä esineestä saa 100 % arvon mukaisen palkkion.

Laittomasta etsinnästä seuraa 100-1500 € sakot. On myös tapauksia joissa etsin on takavarikoitu.

SKOTLANTI
Tunnetulla muinaismuistoalueella etsimen käyttö on kiellettyä, muuten riittää maanomistajan lupa. Kolikot vanhempia kuin 1707 tulee ilmoittaa Skotlannin museovirastolle, mutta myös tätä nuorempia kolikoita jos samassa yhteydessä löytyy muita samanikäisiä esineitä.

SVEITSI
Metallinetsimen käyttö löytääkseen historiallisesti kiinnostavia esineitä on kiellettyä ilman maan viranomaisten myöntäämä lupaa.

TANSKA
Tanskassa on lukuisia historiallisia ja suojeltuja alueita joilla ei saa harrastaa metallinetsintää.
Tanskassa noin 50% maasta on kiellettyä metallinetsinharrastajalle. Paikallisen kunnat päättävät metallinetsinnän laillisuudesta itsenäisesti.
Valtion metsissä metsänvartija päättää metallinetsinnästä. Lupaa ei normaalisti anneta.
Metallinetsintä rannoilla on hyväksyttyä.Yksityisellä maalla etsintä on laillista kunhan on saanut maanomistajalta siihen lupaa.
Löytäjä saa pitää vuoden 1536 jälkeen lyödyt kolikot muutamin poikkeuksin. Valtiolle kuuluvat kolikot ovat yli 9 g hopeakolikot ja kaikki kultakolikot riippumatta painosta. Valtiolle kuuluvat klolikot tulee toimittaa paikallismuseoon. Kuten Suomessa, Tanskan museovirasto palkitsee löytäjää asianmukaisella palkkiolla jonka suuruus museovirasto päättää.

TURKKI
Metallinetsintä on kiellettyä Turkissa, niin rannoilla kuin muinaismuistoalueilla. Lain rikkojaa odottaa 2-4 vuoden vankeustuomio ja sakot.

VIRO
Etsiminen ilman Estonian Heritage Board:n antamaa lupaa on kielletty. Lisäksi pitää suorittaa hyväksytysti kurssi, jossa saa virallisen lisenssin harrastaa metallinetsintää Virossa.