Muinaismuistoalueet ovat kaivukieltoalueita

Kauden taas pian alkaessa, on syytä muistuttaa kaikkia muinaismuistolain kunnioittamisen tärkeydestä. Ennen jokaista uudelle alueelle suuntautuvaa etsintäretkeä tulee varmistua siitä, mikä on kohdealueen suojelustatus. Aiemmin käytössä ovat olleet suoraan museoviraston sivustolla sijaitseva luettelomainen Kulttuuriympäristön rekisteriportaali

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/de...

sekä yksityistahon ylläpitämä Google Mapsia soveltava Muinaisjäännökset Suomessa -palvelu

http://fba.evvk.com/geo/kulttuuriymparisto

Näiden lisäksi on nykyään mahdollista käyttää hieman virallisempaakin karttaselainta, nimittäin Paikkatietoikkunan karttapalvelua. Siellä on mahdollisuus valita näkyviin paitsi kohdepisteet, myös muinaisjäännösalueet, jolloin esimerkiksi pellon suojelualuerajat näkyvät yksiselitteisesti.

www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta?zoomLevel=8&coord=373446_6678910&...

Ylläoleva linkki näyttää alueen Espoon Bembölen tilanteesta. Karttaa voi siirtää painamalla hiiren vasemman napin pohjaan ja liikuttamalla sitten hiirtä. Oikean reunan kuvakkeista saa karttaa loitonnettua ja lähennettyä. Koko Suomi on mukana.

Legal disclaimer: Vaikka karttapohjissa esitetty tieto on peräisin suoraan Museovirastolta, se ei välttämättä kaikilta osin ole aina ajan tasalla. Tietojen lisäämisessä esiintyy viivettä. Tämän vuoksi tässä artikkelissa annettuja ohjeita ei voi pitää varmana ohjeena siitä, onko alueella suojelupäätös, vaan epävarmoissa tapauksissa on syytä tiedustella suojelutilannetta suoraan Museovirastolta.