SME:n tiedote - Harrastuksen nykytila Suomessa / Löytötietokannan rakentaminen

SME:n tiedote - Löytötietokannan rakentaminen:
Aarteenetsintäharrastus lisää nopeasti suosiotaan Suomessa ja Euroopassa. SME:n (Suomen Metallinetsijät Ry:n) perustamisen, aktiivisen foorumiharrastajakunnan ja rehellisten ja lakia kunnioittavien harrastajien ansiosta Suomi on liittymässä kovien aarteenetsintämaiden kuten Britannian ja Tanskan, joukkoon. Naapuriamme Ruotsia Suomi on jo muutamaa harppausta edellä. Suuri kiitos siitä kuuluu niin ikään Suomen myönteiselle lainsäädännölle; Suomessa harrastajat voivat vapaasti harrastaa, kunhan muistaa, että toimintaan sisältyy myös vastuita ja velvoitteita.

Myös kehityskohteita löytyy. Suuri osa kaikista harrastajakunnan tekemästä löytödatasta ei nykyisellään päädy mihinkään talteen, siitä huolimatta, että ko. data tarjoaisi mielenkiintoisia mahdollisuuksia mm. historiantutkimukselle. Arvatenkin merkittävä osa löydöistä, jotka olisi syytä dokumentoida ja säilöä asianmukaisesti, eivät nykyisellään tule taltioiduksi. Syitä voi olla mm. ettei harrastajilla ole tietotaitoa, motivaatiota, tai sopivia menetelmia, jotka kannustaisivat oikeansuuntaiseen toimintaan.

Esimerkiksi Britanniassa jo toiminnassa oleva PAS (Portable Antiquities Scheme: http://finds.org.uk/), mahdollistaa historiallisesti merkittävien löytöjen rekisteröinnin kohtuullisen helposti ja siten, että löytäjä siitä palkitaan. Tehdessään raportointia edellyttävän löydön, harrastaja voi ottaa yhteyttä järjestön paikalliseen toimihenkilöön, joka löytyy usein muutamien kilometrien päästä. PAS:n myötä iso osa saarivaltion löytötiedoista jo tallentuu asianmukaisesti palvelimille jatkokäyttöä kuten historiantutkimusta varten. Data on myös yleisön selattavissa karttaperusteisesti nettiselaimella.

PAS-toiminta on saanut yllättävän laajaa suosiota tavallisten harrastajien keskuudessa. Thomasin tutkimuksen mukaan yli puolet (65,6%) aktiivisesti järjestöissä toimivista harrastajista kertoivat tekevänsä yhteistyötä PAS:n kanssa. Lisäksi vain 15.6% vastaajista sanoi, ettei ollut lainkaan tehnyt yhteistyötä PAS:n kanssa. (Thomas, S., 2011; Searching for answers: a survey of metal-detector users in the UK). Tilanne ei ole ihan yhtä hyvä Suomessa, sillä käytössä ei ole harrastajakunnan suosimaa löytöjen raportointikanavaa tai tehokasta löytöjen luokittelu- ja tunnistusmekanismia, joka paitsi hyödyttäisi harrastajaa itseään, myös tutkijayhteisöä ja viranomaisia. Tämä on nykyajan teknologialla mahdollista toteuttaa ja joitakin yrityksiä tähän suuntaan löytyy. Esimerkkinä suomalainen Geotracking.com.

Kuten SME omassa perusjulistuksessaan toteaa, tukee se metallinpaljastinharrastuksen kehittämistä Suomessa paitsi masinoimalla piippailutapahtumia, ja organisoiden uusien harrastajien koulutuksia. Tärkeää on myös tukea ponnisteluja harrastusvälineistön, kuten löytötietokannan rakentamiseksi Suomeen. Koska yhdistys toimii puhtaasti harrastajapohjalta, eikä yhdistyksellä ole rajattomia resursseja käytössään, on välttämätöntä, että harrastajakunnan omaa osaamista sekä kiinnostuneisuutta asiaan hyödynnetään oikealla tavalla harrastuksen kehittämisessä.

SME:n vetoomus:
SME toteuttaa tutkimuksen Jyväskylän Yliopistossa maisteriopintoja suorittavan henkilön kanssa, toimivan harrastusta tukevan löytötietokannan ja tunnistuspalvelun kehittämiseksi Suomeen. Koska harrastajien liikkeelle saanti ja motivointi on avainteema palvelun onnistumisessa, järjestetään tieteellinen käyttäjätutkimus, jossa pyritään kartoittamaan harrastajien asenteita ja motiiveja harrastusta kohtaan. Tutkimukseen toivotaan mahdollisimman monen harrastajan ja yhdistyksen jäsenen osallistumista.

On koko harrastajakunnan etu, että harrastajat itse voivat laajasti vaikuttaa siihen, millä menetelmällä ja kenen toimesta heidän löytämänsä löydöt rekisteröidään, jaetaan ja varastoidaan jatkokäyttöä varten. Ko. aktiviteetin tulee tapahtua paitsi tietyt viranomaisten vaatimukset täyttäen, myös tavalla, joka mahdollistaa yksityisyydensuojan säilymisen löytöjä tehneille henkilöille. Sen tulee myös olla hauskaa ja tehdä harrastuksesta entistäkin yhteisöllisempää.

Tutkimuksen tukeminen jäsenkuntaa aktivoiden ja toimien harrastajakunnan äänitorvena löytötietokannan kehittäjien ja Museoviraston kesken on SME:n yksi tärkeitä tehtäviä tulevien vuosien aikana.
Harrastajatutkimukseen ilmoittautuminen:
Ilmoittautumisia otetaan vastaan info@suomenmetallinetsijat.fi -osoitteessa. Tutkimuksen yhteyshenkilön Niko Hutun tavoittaa numerosta: +358 44 333 2713. Ilmoittautuessasi jätä meille nimesi, osoitteesi, kokemuksesi harrastuksesta vuosissa, sekä puhelinnumerosi. Vinkkaa tutkimuksesta myös kaverillesi. Yhteensä rekrytoimme 15-30 henkilöä. Ilmoittautumisen jälkeen osallistujaan otetaan yhteyttä ja hänelle kerrotaan tarkemmin tutkimuksen käytännön toteuttamisesta. Tutkimukseen osallistuminen ei edellytä matkustamista eikä siitä niin muodoin synny kustannuksia osallistujalle.

Kiitos, että osallistut tutkimukseen!