Yhdistyksen vuosikokous 2015

Yhdistyksen vuosikokous on tänä vuonna Luumäen Joukolan seuratalolla
lauantaina 25.4.2015 klo 12:00 alkaen.

"Luumäen Suomalainen seura rakensi Joukolan talkootyönä vuonna
1909. Talon omistus siirtyi 1921 Kansalliselle Kokoomuspuolueelle ja vuonna
1929 Luumäen suojeluskunnalle. Järjestö lakkautettiin vuonna 1944 ja
talon omistus siirtyi lahjakirjalla Luumäen kunnalle. Nykyisin Joukolassa
järjestetään konsertteja, tansseja ja muita tilaisuuksia. Jugendtyylisen
Joukolan ilmettä korostaa sijainti avaran kentän laidalla." kertoo
Luumäen kunnan sivut talon historiasta.

Ajo-ohjeet/osoite:
Torikatu 1, 54500 Taavetti (Luumäki)

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

Pyrimme myös löytämään laajat peltoalueet sekä hankkimaan niihin
luvat yhdistyksen jäsenille, jotta voimme harrastaa yhdessä
metallinetsintää kokouksen jälkeen. Tästä informoimme lisää
lähempänä.