SuALT-kysely

Käykäähän vastaamassa kyselyyn ja tutustumassa SuALT-hankkeeseen jos se ei ennalta ole tuttu.

http://blogs.helsinki.fi/sualt-project/2018/02/05/auta-meita-kehittamaan...

"Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty avoin tietämyskanta (SuALT) on Suomen akatemian rahoittama monitieteinen hanke (2018-2020), jossa kehitetään metallinetsijöille ja muille arkeologian harrastajille uusi helppokäyttöinen verkkopalvelu. Sen avulla voi muun muassa ilmoittaa arkeologisia löytöjä Museovirastolle kansalaistieteen keinoin, saada lisää tietoa arkeologiasta ja osallistua alan tietämyksen kartuttamiseen Suomessa ja kansainvälisesti.

SuALT tulee jatkossa olemaan se työkalu, jolla kansalaiset voivat ilmoittaa löytöjään ja samalla osallistua maamme arkeologisen tietämyskannan tuottamiseen. Viranomaiset, tutkijat ja kansalaiset pystyvät jatkossa SuALTin avulla hakemaan tietoja ja analysoimaan niitä omissa tutkimuksissaan. Hankkeessa huomioidaan myös eri kokoelmatietojen välinen yhteentoimivuus, koska löytöihin liittyvää aineistoa on saatavilla jo olemassa olevissa kokoelmissa.

Ennen kuin ryhdymme kehittämään SuALTia haluaisimme pyytää tulevilta käyttäjiltä apua. Mitä toimintoja ja palveluita siinä pitäisi ehdottomasti olla mukana? Miltä SuALTin sinun mielestäsi tulisi näyttää? Auta meitä kehittämään siitä helppokäyttöinen ja toimiva työkalu juuri sinulle!"