Virheviesti

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/sg2572/public_html/includes/file.phar.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters funktiossa Drupal\gmap\GmapDefaults->__construct() (rivi 107 tiedostossa /home/sg2572/public_html/sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters funktiossa drupal_get_feeds() (rivi 394 tiedostossa /home/sg2572/public_html/includes/common.inc).

Etsintä

Suomen Metallinetsijät Ry:n eettiset säännöt

1. Kunnioitan julkista ja yksityistä maata sekä omaisuutta.
2. En etsi lupaa kysymättä muilla kuin erikseen vapaaksi tietämilläni alueilla.
3. En aiheuta vahinkoa omaisuudelle tai rakennuksille.
4. Toimitan löytämäni roskat asianmukaiseen paikkaan, sekä peitän kaikki kaivantoni.
5. Löytöjen suhteen toimin sen mukaan, mitä Suomen muinaismuistolaki ja laki löytötavaroista määräävät sekä otan huomioon viranomaisten muut suositukset ja määräykset.
6. En kaiva Museoviraston rauhoittamilla alueilla.
7. Harrastaessani metallinetsintää ymmärrän toimivani SME ry:n edustajana ja toimin hyvien tapojen mukaisesti. En häiritse muita etsinnälläni.

Metallinetsintää ohjaa joukko sääntöjä, joista osa on kirjattu Suomen Lakiin, mutta toinen osa taas muodostuu enemmänkin hyväksi havaituista menettelytavoista.

Jokamiehenoikeudet
Ympäristöministeriön uusi opas liittyen jokamiehenoikeuksiin valmistuu syyskuun
2012 aikana. ”Opas ei tuo muutoksia jokamiehenoikeuksiin, vaan siihen kootaan tietoa
oikeuksia koskevasta nykyisestä lainsäädännöstä. Julkaisussa esitellään myös hyviä
käytäntöjä ristiriitatilanteiden välttämiseksi.” www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse
maksaa. Lähes 90 prosenttia Suomen maapinta-alasta on jokamiehenoikeudella
käytettävissä ulkoiluun ja virkistäytymiseen.

Lähtökohtaisesti maastossa saa harrastaa metallinetsintää, mutta kaivaminen toisen
mailla on hieman harmaata aluetta. Rikoslain hallinnanloukkaussäännös (11§) kieltää
aiheuttamasta vähäistä suurempaa haittaa kaivamalla toisen maata. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että kaivaminen on hyväksyttävää niin kauan kuin ympäristö pysyy saman
näköisenä eikä löytöjen kaivaminen maasta aiheuta vahinkoa ympäristölle, kuten puiden
juurille. Ylös kaivetut roskat tulee myös viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Joukkopiipparoinnin suunnittelussa tulee huomioida että jokamiehenoikeudet koskevat
vain yksittäisiä henkilöitä tai pieniä ryhmiä. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän
mukaan jo parinkymmenen hengen joukosta olisi maanomistajalta etukäteen hankittava
lupa, koska tällainen joukko voi aiheuttaa maastossa tahtomattaan vahinkoa. Lisäksi
myös yksittäisen liikkujan tai pienen ryhmän on syytä muistaa, että liikkumiseen niillä
yksityisteillä, joita kunta tai valtio ei ole avustanut, on kysyttävä lupa tienomistajalta.

Luvanvaraisuus
Suomessa metallinetsimen hankinta ja käyttö ei ole luvanvaraista, pois lukien
suojelluilla muinaismuistoalueilla. Muilla alueilla on kuitenkin hyvien tapojen mukaista
hankkia lupa maanomistajalta, varsinkin mitä tulee pihapiireihin ja peltoihin.

Kielletyt alueet
Jokamiehenoikeuksia on rajoitettu tietyillä alueilla kuten kansallispuistoissa,
ulkoilualueilla sekä luonnonsuojelualueilla. Lisäksi tulee ottaa huomioon
muinaismuistolaki ja Museoviraston ohjeet liittyen muinasmuistoalueisiin.

Museoviraston menettelytapaohjeet:
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/menettelyta...

Muinaisjäännökset ja metallinilmaisin
http://www.nba.fi/fi/File/1786/muinaisjaannokset-ja-metallinilmaisin-min...
Metallinilmaisin ja arkeologiset kohteet:
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperinto/me...

Metallinetsintä ulkomailla (yhdistys ei vastaa tietojen täydestä paikkansa pitävyydestä - tiedot saattavat olla osin vanhentuneita)

http://www.suomenmetallinetsijat.fi/content/metallinetsint%C3%A4%C3%A4-u...

Yhdistyksen järjestämät etsintäretket ja -tapahtumat
Yhdistys tulee järjestämään koulutuksia ja yhteisiä etsintäretkiä sekä -tapahtumia.
Suomen metallinetsijät tulee ilmoittamaan tapahtumista erikseen tämän sivuston
etusivulla. Keskustelua tapahtumista käydään yhdistyksen foorumilla.